การจัดการเพื่อปัองกันมลพิษทางอากาศ

ระบบดักจับฝุ่นแบบลมหมุนวน อากาศเสียจากการเผาไหม้จะเข้าไปด้านข้างของกระบอกซึ่งมีลมหมุนวนอยู่ภายใน ฝุ่นขนาดใหญ่จะปะทะผนังและตกลงด้านล่าง อากาศดีจะไหลออกข้างบนทั้งระบบจะมีกระบอกเช่นนี้อยู่เป็นจำนวนมาก
* ประสิทธิภาพการจำจัดฝุ่น 80%

ฝุ่นขนาดเล็กที่เหลืออยู่จะมาเข้า ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ฝุ่นที่ผลักและดันด้วยไฟฟ้าขั้วบวก-ลบ จนไปเกาะติดอยู่ตามแผ่นเหล็ก เครื่องจะเคาะแผ่นเหล็กให้ฝุ่นร่วงลงเป็นระยะๆ
* ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น 99%

ปล่องควันจะต้องดูสะอาดเสมอ อาจมีควันจางๆ เวลาเริ่มเดินเครื่อง
ฝุ่นละออกจากปล่อง < 100 มิลลิกรัม/ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 120 มก./ลบ.ม.) จาะมีการตรวจวัดสภาพอากาศทุก 6 เดือน

ขี้เถ้าจะเกิดขึ้นวันละ 55 ต้น โดยจะมารวมกันในถังเก็บขี้เถ้า แล้วจะลำเลียงใส่รถโดยไม่ให้ฟุ้งกระจาย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม

โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก (Proven Technology) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดมลภาวะต่างๆ ได้แก่ ระบบดักจับฝุ่นแบบลมหมุนวน ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ปล่องสูง 40 เมตร


ส่วนการตรวจสอบคุณภาพอากาศนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม EIA(Environmental Impact Assessment)การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทีปล่อง และทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring Station : AQMS) จำนวน 2 แห่ง รอบๆ โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ ทุก ๆ 6 เดือน


วันที่ลงประกาศ : 11-Dec-2005

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88