มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่แด่องค์การบริหารส่วนตำบลราม
องค์การบริหารส่วนตำบลรามได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้นทุกปีเพื่อเลี้ยงสมาชิก อบต.และพนักงานอบต. ในตำบลรามในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรามอยากให้ทางบริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงทำหนังสือมาประสานงานของบประมาณสนับสนุนและเชิญพนักงาน ตัวแทนบริษัทเข้าร่วมในกิจกรรมงานเลี้ยงครั้งนี้
ทางบริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมปีใหม่ตำบลราม จำนวน 20,000 บาท


วันที่ลงประกาศ : 15-Jan-2011

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88