บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด สนับสนุน กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านรัตนะ
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด สนับสนุน กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านรัตนะ
ด้วยในวันที่ 7 มกราคม 2554 เป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ซึ่งทางบริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัดได้มีโอกาศสนับสนุน ของขวัญ แก่ โรงเรียนบ้านรัตนะ ทั้งนี้บริษัทได้ จัดชุดของขวัญวันเด็กเพื่อมอบแก่เด็ก ๆ เป็นจำนวนกว่า 200 ชุด ไปให้เด็ก ๆได้รับแจก ดีใจอย่ายิ่งแก่ครูอาจาร์ย ชาวบ้าน ตลอดจนเด็กนักเรียน
วันที่ลงประกาศ : 15-Jan-2011

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88