บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัดโรงทานโครงการบรรพชา - อุปสมบทสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 ณ วัดชัยประโคม
ด้วยทางวัดชัยประโคมได้มีการจัดโครงการบรรพชา - อุปสมบทสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2555 โดยในงานนี้ บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด ได้มีโอกาศเข้าร่วมในพิธี ดังกล่าว โดยให้การสนับสนุนโรงทานในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เพื่อให้ชาวชุมชนที่ร่วมงาน ได้อิ่มท้อง พร้อมกับได้บุญ ทั้งนี้โรงไฟฟ้า มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด มีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีประโยชน์ ของชุมชนทุกๆกิจกรรมวันที่ลงประกาศ : 18-Apr-2012

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88