สุขสันต์วันสงกรานต์ปี 2555
เนื่องจากในวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ทางบริษัทของเรา พร้อมใจกันจัดงานสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย ประจำปี 2555 โดยภายในงานมีการรดน้ำดำหัวท่านกรรมการผู้จัดการ คุณ นพดล มุ่งเจริญพร และ คุณศิริวัฒน์ มุ่งเจริญพร อีกทั้งท่านกรรมการผู้จัดการยังกล่าวอวยพรให้ทุกคนมีความสุข ประสบผลสำเร็จในชีวิต พนักงานมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนั้นภายในงานยังมีรับประทาน อาหารเที่ยงพร้อมกันทั้งองกร ชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ


และนอกจากนั้นทางบริษัทของเราได้มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 23,000 บาทให้แก่ชุมชนต่างๆได้แก่ บ้านเสม็ดน้อย บ้านตางำรัตนะ บ้านตางำเกาะตลุง บ้านเกาะตลุงคุ้มเหนือ บ้านสังแก เพื่อให้ชาวชุมชนนำงบประมาณที่ได้รับ ไปจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน อาทิเช่น การละเล่นสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กีฬาพื้นบ้านฯ ทั้งนี้โรงไฟฟ้า มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด มีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีประโยชน์ ของชุมชนทุกๆกิจกรรม
วันที่ลงประกาศ : 03-May-2012

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88