คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานแล้วเยื่ยมชมบริษัท
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 คณะครูและนักเรียนจาก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 160 คน ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง ชีวมวล(แกลบ) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ณ.โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ โดย บริษัทมุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับตลอดจนตอบข้อซักถามถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ลงประกาศ : 30-Jun-2012

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88