กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมและทางบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมนี้จึงได้ทุ่มงบประมาณสนับสนุนพร้อมทั้งจัดทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์มา ในกิจกรรมนี้บริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อห่อของขวัญที่จะมอบให้แก่เด็กๆอีกมากกว่า 4,000 ชิ้น เพื่อต้องการให้เด็กๆที่อาศัยหรือเรียนในโรงเรียนอยู่รอบโรงไฟฟ้าได้รับของขวัญอย่างทั่วถึงทั้ง 5 ตำบล


วันที่ลงประกาศ : 15-Jul-2013

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88