ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเสม็ดน้อย ตำบลสลักได
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ทางโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรุ๊ปได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเสม็ดน้อย ตำบลสลักได เป็นร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐอาทิเช่น องค์กาารบริหารส่วนตำบลสลักได ตำรวจ คณะกรรมการหมู่บ้านเสม็ดน้อย และภาคเอกชนคือโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรุ๊ปมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทุกๆ กิจกรรวันที่ลงประกาศ : 24-Sep-2013

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88