การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี 2557 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2557 และทางโรงไฟฟ้าเองได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้า จึงได้มอบงบสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กกับชุมชนในเขตรอบๆพื้นที่โรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน, อ.บ.ต. ,โรงเรียน และศูนย์เด็ก นอกจากมอบงบสนับสนุนในการจัดงานแล้ว ทางโรงไฟฟ้ายังได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน โดยการนำของไปมอบและร่วมกิจกรรมกับเด็กๆอีกด้วย
ทางกลุ่มโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรุ๊ป มีความยินดีและ ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและหน่อยงานต่างๆที่ได้ให้ทางโรงไฟฟ้าของเราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนและหน่วยงานของท่านในทุกๆกิจกรรม


วันที่ลงประกาศ : 21-Jan-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88