โครงการถนนปลอดฝุ่น โรงเรียนบ้านเสม็ด ประชารัฐนุเคราะห์
เนื่องด้วยทาง โรงเรียนบ้านเสม็ด ประชารัฐนุเคราะห์ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการถนนคอนกรีตปลอดฝุ่นภายในโรงเรียน และได้ขอให้ทาง บริษัทมุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการสร้างถนนในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงไฟฟ้าเองได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ทางโรงเรียน ครู เด็กนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรเป็นประจำ จึงได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการสร้างถนนในครั้งนี้จนแล้วเสร็จ
ทางโรงไฟฟ้าเองต้องขอขอบคุณและมีความยินดีที่ทางโรงเรียนและชุมชนได้เห็นความสำคัญของเราและให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชนได้จัดขึ้นวันที่ลงประกาศ : 27-Jan-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88