คณะจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT ) เข้าเยี่ยมชมบริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส
เนื่องด้วยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( EGAT ) ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จำกัด โดยได้ดูเชื้อเพลิงและขั้นตอน กระบวนการผลิตผลิตไฟฟ้า โดยมีคุณศิริวัฒน์ มุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ต้อนรับและนำเยี่ยมชมบริษัทด้วยตัวท่านเองวันที่ลงประกาศ : 27-Jan-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88