โครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
เนื่องในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางมุ่งเจริญ กรุ๊ป ได้จัดทำโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557 โดยมี บริษัทมุ่งเจิญกรีนเพาเวอร์ จำกัด และบริษัทมุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด เข้าร่วมการอบรม ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่ได้มาให้ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะทำพนักงานสามรถแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นเมื่อมีเหตุหรือสถานการณ์จริง

วันที่ลงประกาศ : 10-Feb-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88