สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมาตรวจ บ.มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมาตรวจ บ.มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด เพื่อทำการรับรองโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการซึ่งทางบริษัทมุ่งเจริญไบโอแมสได้เข้าร่วมโครงการนี้ ในกิจกรรมก็เป็นไปด้วยดี โดยการนำของคุณนรา เกตุเมฆ ที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการโครงการฯและประสานงานโครงการธรรมมาภิบาลบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านไปได้ด้วยดี โดยการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
วันที่ลงประกาศ : 25-Jul-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88