ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุฤๅษี ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 และทางโรงไฟฟ้าเองได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้จัดโรงทาน และสนับสนุนงบประมาณในการดำเดินกิจกรรมด้วย
วันที่ลงประกาศ : 25-Jul-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88