ร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลราม ประจำปี 2557
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราม ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลราม ประจำปี 2557 และได้ให้เกียรติทางโรงไฟฟ้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังได้ คุณศิริวัฒน์ มุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทมุ่งเจริญกรุ๊ป มาเป็นประธานในงานอีกด้วย และนอกจากจะร่วมกิจกรรมในงานแห่เทียนเข้าพรรษาแล้ว ทางโรงไฟฟ้ายังได้ร่วมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดจัดนิทรรศการให้ความรู้กับชุมชนมี่มาร่วมงานอีกด้วย
วันที่ลงประกาศ : 25-Jul-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88