กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ แต่ละหมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยจะมีกิจกรรมการพัฒนาและกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ทางโรงไฟฟ้าเองได้เห็นถึงความสำคัญและได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


วันที่ลงประกาศ : 12-Sep-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88