สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานทีโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานทีโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส ซึ่งกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน( SMEs) ประจำปี 2557


วันที่ลงประกาศ : 12-Sep-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88