นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1-3 และคณะอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1-3 และคณะอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส ทางโรงไฟฟ้าฟ้าเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกาาดูงานในครั้งนี้จะช่วยสร้างความกระตือรือร้นในสาขาวิชาที่เรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป


วันที่ลงประกาศ : 12-Sep-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88