ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
เนื่องด้วยในวันที่ 10 มกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยทางกรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรุ๊ปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและได้ส่งฝ่ายมวลชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุ่มชนรอบโรงไฟฟ้า และยังช่วยสนับสนุนงบประมาณและของรางวัลอีกด้วย
วันที่ลงประกาศ : 14-Jan-2015

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88