นักศึกษาและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศลได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
วันที่ 13 มกราคม 2558 นักศึกษาและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศลได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้า ณ บริษัทมุ่งเจริญ ไบโอแมส จำกัด และทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นแรงผลังดันสำหรับน้องๆนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตและนำไปสร้างประโยชน์

วันที่ลงประกาศ : 14-Jan-2015

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88