มอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านเสม็ด
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ แก่ เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด โดย คุณศิริวัฒน์ มุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ จึง มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ด และเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งกับภาวะสถานการของโลกในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเสม็ดน้อย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด ได้รับมอบ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ลงประกาศ : 06-Aug-2009

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88