มุ่งเจริญสนับสนุน กีฬาเสม็ดน้อย (โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์) คัพ ครั้งที่ 1
ด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเสม็ดน้อย ม. 6 ต. สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยการนำของ ของนายสวัสดิ์ หาดทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 และ นาย มานพ แสงคำ นายก อบต.สลักได เห็นร่วมกันว่าในห้วงตุลาคม ของทุกปีเป็นช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอลขึ้น


โดย บ้านเสม็ดน้อย ได้ขอรับการสนับสนุนร่วมกับโรงไฟฟ้า มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทก็ให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ภายไต้ชื่อ เสม็ดน้อย(โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์) คัพครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2552 นี้ ชิงถ้วยนาย ธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยจากกิจกรรมจะทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดต่อไป


วันที่ลงประกาศ : 01-Oct-2009

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88