บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ร่วมงาน อบต. สัญจร
ด้วยในวันที่ 10 มกราคม 2553 ทาง องการบริหารส่วนตำบลสลักได ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน อบต. สัญจร ณ. ศาลาหมู่บ้าน บ้านเสม็ดน้อย ซึ่งทางบริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัดได้มีโอกาศร่วม กิจกรรมดังกล่าวโดยจัดให้มีการออก บูตเพื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตลอดจนได้ตอบข้อซักถามปัญหา ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านสงสัย


อีกทั้งยังจัดอาหารเป็นมื้อเที่ยงแก่ชาวบ้านตลอดจนผู้มาร่วมงานได้รับประทานอาหารซึ่งเป็นที่ดีใจอย่ายิ่งแก่บรรดาผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านตลอดจนเด็ก ๆ ในหมู่บ้านอย่างสนุกสนาน


วันที่ลงประกาศ : 23-Jan-2010

©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88