Untitled Document
25-May-2009
นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เยี่ยมชมบริษัท
more
25-May-2009
เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง (MEE Net) เยี่ยมชมบริษัท
more
23-Mar-2009
โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ อ. ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมบริษัท
more
16-Feb-2009
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุระกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมบริษัท
more
25-Jan-2009
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาเยี่ยมชมบริษัท
more
25-Jan-2009
การแข่งขันกีฬา บริษัท มุ่งเจริญ กรีนพาวเวอร์ ประจำปี 2551
more
18-Dec-2008
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยน โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษาเยี่ยมชมบริษัท
more
25-Aug-2008
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2008 ด้านพลังงานทดแทน และ ASEAN Energy Awards 2008
more
01-Jul-2008
นักเรียนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เยี่ยมชมบริษัท
more
17-Jun-2008
ิวิทยาลัยการอาชีวะศึกษาสุรินทร์ เยี่ยมชมบริษัท
more
 
[จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ] ไปยังหน้า <<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] >>   
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88