Untitled Document
20-Aug-2010
คณะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเยี่ยมชมบริษัท
more
20-Aug-2010
คณะนักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพสังขะ จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูอาจาร์ย เยี่ยมชมบริษัท
more
20-Aug-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัด โรงทานวัดบรมสุข ต. บุฤาษี
more
20-Aug-2010
คุณ Alison Read ธนาคารแห่งชาติ ออสเตเรีย เยี่ยมบริษัท และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
more
20-Aug-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ต.ราม
more
20-Aug-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัด โรงทานในงานผ้าป่า สำนักสงฆ์คุณรสษีลขันท์ ณ. หมู่บ้านเกาะตลุง
more
27-Jul-2010
คณะนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูอาจาร์ย เยี่ยมชมบริษัท
more
27-Jul-2010
คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูอาจาร์ย เยี่ยมชมบริษัท
more
27-Jul-2010
คณะอบจ.นครพนม กลุ่มแม่บ้านและประชาคมหมู่ บ้านหนองฮี จ. นครพนม เยี่ยมชมบริษัท
more
27-Jul-2010
คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วังสามัคคีและผู้นำชุมชน อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมบริษัท
more
 
[จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ] ไปยังหน้า <<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>   
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88