Untitled Document
25-Jan-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุน ห้องคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ตชุมขน)
more
25-Jan-2010
วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมบริษัท
more
23-Jan-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ร่วมงาน อบต. สัญจร
more
23-Jan-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านเสม็ดน้อย และ โรงเรียนบ้านรัตนะ
more
05-Jan-2010
ร่วมออกบูธวันวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
more
01-Oct-2009
มุ่งเจริญสนับสนุน กีฬาเสม็ดน้อย (โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์) คัพ ครั้งที่ 1
more
06-Aug-2009
ปรับปรุงพื้น ถนนโรงเรียนบ้านเสม็ด
more
06-Aug-2009
มอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านเสม็ด
more
08-Jun-2009
สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมบริษัท
more
08-Jun-2009
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมบริษัท
more
 
[จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ] ไปยังหน้า <<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] >>   
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88