Untitled Document
26-Jun-2010
คณะจากประเทศ ไนจีเรีย โดย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติยูนิโด(UNIDO) เยี่ยมชมบริษัท
more
26-Jun-2010
คณะสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลา ผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน จำกัด จ.พะเยา เยี่ยมชมบริษัท
more
03-Jun-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุน การปลูกต้นไม้ในโอกาศวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
more
03-Jun-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ช่วยเหลือปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านเกาะตลุง
more
03-Jun-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ช่วยเหลือพิ้นฟู หลังจากโรงเรียนถูกพายุ
more
27-May-2010
คณะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนโดย บริษัทพลังงานชีวมวลแพร่ จำกัด จ.แพร่ เยี่ยมชมบริษัท
more
20-May-2010
คณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต๊ำ หมู่8 อ.เมือง จ.พะเยาเยี่ยมชมบริษัท
more
07-May-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ได้ร่วมจัด โรงทานเนื่องในงานมรณภาพ เจ้าอาวาสวัดบรมสุข
more
04-May-2010
พลังงานจังหวัดสุรินทร์และคณะ เยียมชมโรงงาน
more
04-May-2010
ตรวจสุขภาพประจำปี 2553
more
 
[จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ] ไปยังหน้า <<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>   
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88