Untitled Document
08-Apr-2010
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา ปี 2553
more
27-Mar-2010
คณะ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชมบริษัท
more
25-Feb-2010
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมบริษัท
more
25-Feb-2010
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมบริษัท
more
25-Feb-2010
มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ สนับสนุน กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 (ตำบลสลักได)
more
25-Feb-2010
คณะอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และประชาชน เยี่ยมชมบริษัท
more
13-Feb-2010
คณะกลุ่มสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ยางร้องเยี่ยมชมบริษัท
more
28-Jan-2010
คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เยี่ยมชมบริษัท
more
25-Jan-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัด โรงทานในงานเทศมหาชาติ วัดชัยประโคม หมู่บ้านเสม็ดน้อย
more
25-Jan-2010
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัด โครงการขุดลอกสระและปรับภูมิทัศน์ สระน้ำบ้านเสม็ดน้อย
more
 
[จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ] ไปยังหน้า <<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] >>   
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88