Untitled Document
28-Jun-2012
คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษดูงานและเยื่ยมชมบริษัท
more
03-May-2012
สุขสันต์วันสงกรานต์ปี 2555
more
18-Apr-2012
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัดโรงทานโครงการบรรพชา - อุปสมบทสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 ณ วัดชัยประโคม
more
27-Mar-2012
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัดโรงทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ “พระครูถาวรสมณธรรม”(เกิด อิสฺสรญาโณ)
more
25-Mar-2012
คณะเจ้าหน้าทีพลังงานสะอาดดี 2 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมบริษัท
more
25-Feb-2012
คณะผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมบริษัท
more
25-Feb-2012
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เข้าเยี่ยมชมบริษัท
more
25-Feb-2012
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมบริษัท
more
24-Jan-2012
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมพิธีเปิดถนน สายชุมชนบ้านเสม็ดน้อย – เสม็ดใหญ่
more
15-Jan-2012
คณะผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี นำโดยคุณวิจิตรา ชูสกุล เลขาธิการคณะทำงานพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์เข้าเยี่ยมชมบริษัท
more
 
[จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ] ไปยังหน้า <<  [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>   
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88